• 09389222303 | 09338575652
پکیج های سئو

پکیج های مدت دار پارسی کد

1,250,000 تومان
پکیج برنز (یک ماهه)
ماهانه سئو
 • بهینه سازی 5 عبارت کلیدی
 • بهینه سازی 10 صفحه
 • آنالیز و بهبود 20 URL
 • بهینه سازی 10 تصویر
 • ثبت سایت در سرچ کنسول
 • بررسی نقشه سایت
 • بهبود سرعت وب سایت
1,850,000 تومان
پکیج نقره ای (یک ماهه)
ماهانه سئو
 • بهینه سازی 15 عبارت کلیدی
 • بهینه سازی 15 صفحه
 • بهینه سازی عنوان 20 صفحه
 • آنالیز رقبا
 • آنالیز و بهبود 30 URL
 • بهینه سازی 20 تصویر
 • ثبت سایت در سرچ کنسول
 • بررسی نقشه سایت
 • بهبود سرعت وب سایت
 • بهینه سازی توضیحات متا 10 صفحه
2,250,000 تومان
پکیج طلایی (یک ماهه)
ماهانه سئو
 • بهینه سازی 30 عبارت کلیدی
 • بهینه سازی 30 صفحه
 • بهینه سازی عنوان 30 صفحه
 • آنالیز رقبا و گزارش گیری
 • آنالیز و بهبود 40 URL
 • بهینه سازی 40 تصویر
 • ثبت سایت در سرچ کنسول
 • بررسی نقشه سایت
 • بهبود سرعت وب سایت
 • بهینه سازی توضیحات متا 20 صفحه
2,990,000 تومان
پکیج برنز (سه ماهه)
سه ماهه سئو
 • افزایش ترافیک واقعی سایت
 • بهبود رتبه کلمات کلیدی
 • گرفتن کلیک و ایمپرشن
 • افزایش رتبه کلمات هدف در صفحات گوگل
 • گزارشات تحلیلی ماهانه
 • گزارشات جایگاه کلمه کلیدی
 • پشتیبانی حرفه‌ای 24 ساعته
 • نصب افزونه های سئو
 • بهینه نمودن تگ های سایت
 • تحقیق کلمات کلیدی
 • اتصال سایت به ابزارهای گوگل
 • بهبود سرعت بارگذاری
 • بهینه سازی تصاویر
4,500,000 تومان
پکیج نقره ای (سه ماهه)
سه ماهه سئو
 • افزایش ترافیک واقعی سایت
 • بهبود رتبه کلمات کلیدی
 • گرفتن کلیک و ایمپرشن
 • افزایش رتبه کلمات هدف در صفحات گوگل
 • گزارشات تحلیلی ماهانه
 • گزارشات جایگاه کلمه کلیدی
 • پشتیبانی حرفه‌ای 24 ساعته
 • نصب افزونه های سئو
 • بهینه نمودن تگ های سایت
 • تحقیق کلمات کلیدی
 • اتصال سایت به ابزارهای گوگل
 • بهبود سرعت بارگذاری
 • بهینه سازی تصاویر
5,900,000 تومان
پکیج طلایی (سه ماهه)
سه ماهه سئو
 • افزایش ترافیک واقعی سایت
 • بهبود رتبه کلمات کلیدی
 • گرفتن کلیک و ایمپرشن
 • افزایش رتبه کلمات هدف در صفحات گوگل
 • گزارشات تحلیلی ماهانه
 • گزارشات جایگاه کلمه کلیدی
 • پشتیبانی حرفه‌ای 24 ساعته
 • نصب افزونه های سئو
 • بهینه نمودن تگ های سایت
 • تحقیق کلمات کلیدی
 • اتصال سایت به ابزارهای گوگل
 • بهبود سرعت بارگذاری
 • بهینه سازی تصاویر
5,500,000 تومان
پکیج برنز (شش ماهه)
شش ماهه سئو
 • افزایش ترافیک واقعی سایت
 • بهبود رتبه کلمات کلیدی
 • گرفتن کلیک و ایمپرشن
 • افزایش رتبه کلمات هدف در صفحات گوگل
 • گزارشات تحلیلی ماهانه
 • گزارشات جایگاه کلمه کلیدی
 • پشتیبانی حرفه‌ای 24 ساعته
 • نصب افزونه های سئو
 • بهینه نمودن تگ های سایت
 • تحقیق کلمات کلیدی
 • اتصال سایت به ابزارهای گوگل
 • بهبود سرعت بارگذاری
 • بهینه سازی تصاویر
 • ردیابی کلمات کلیدی در گوگل
 • لینک سازی داخلی (حرفه ای)
 • تغییر آدرس های سایت به https
 • ایجاد نقشه سایت و معرفی به گوگل
 • تولید محتوای سئو شده و حرفه ای
 • به روز رسانی مداوم سایت
 • نگارش متن رپورتاژ حرفه ای
 • تبلیغات در سایت های آگهی
 • فعالیت در شبکه های اجتماعی
8,900,000 تومان
پکیج نقره ای (شش ماهه)
شش ماهه سئو
 • افزایش ترافیک واقعی سایت
 • بهبود رتبه کلمات کلیدی
 • گرفتن کلیک و ایمپرشن
 • افزایش رتبه کلمات هدف در صفحات گوگل
 • گزارشات تحلیلی ماهانه
 • گزارشات جایگاه کلمه کلیدی
 • پشتیبانی حرفه‌ای 24 ساعته
 • نصب افزونه های سئو
 • بهینه نمودن تگ های سایت
 • تحقیق کلمات کلیدی
 • اتصال سایت به ابزارهای گوگل
 • بهبود سرعت بارگذاری
 • بهینه سازی تصاویر
 • ردیابی کلمات کلیدی در گوگل
 • لینک سازی داخلی (حرفه ای)
 • تبلیغات در سایت های آگهی
 • تغییر آدرس های سایت به https
 • ایجاد نقشه سایت و معرفی به گوگل
 • تولید محتوای سئو شده و حرفه ای
 • به روز رسانی مداوم سایت
 • نگارش متن رپورتاژ حرفه ای
 • فعالیت در شبکه های اجتماعی
11,500,000 تومان
پکیج طلایی (شش ماهه)
شش ماهه سئو
 • افزایش ترافیک واقعی سایت
 • بهبود رتبه کلمات کلیدی
 • گرفتن کلیک و ایمپرشن
 • افزایش رتبه کلمات هدف در صفحات گوگل
 • گزارشات تحلیلی ماهانه
 • گزارشات جایگاه کلمه کلیدی
 • پشتیبانی حرفه‌ای 24 ساعته
 • نصب افزونه های سئو
 • بهینه نمودن تگ های سایت
 • تحقیق کلمات کلیدی
 • اتصال سایت به ابزارهای گوگل
 • بهبود سرعت بارگذاری
 • بهینه سازی تصاویر
 • تولید محتوای سئو شده و حرفه ای
 • به روز رسانی مداوم سایت
 • ردیابی کلمات کلیدی در گوگل
 • نگارش متن رپورتاژ حرفه ای
 • لینک سازی داخلی (حرفه ای)
 • تبلیغات در سایت های آگهی
 • فعالیت در شبکه های اجتماعی
 • تغییر آدرس های سایت به https
 • ایجاد نقشه سایت و معرفی به گوگل
9,500,000 تومان
پکیج برنز (یک ساله)
سالانه سئو
 • افزایش ترافیک واقعی سایت
 • بهبود رتبه کلمات کلیدی
 • گرفتن کلیک و ایمپرشن
 • افزایش رتبه کلمات هدف در صفحات گوگل
 • گزارشات تحلیلی ماهانه
 • گزارشات جایگاه کلمه کلیدی
 • پشتیبانی حرفه‌ای 24 ساعته
 • نصب افزونه های سئو
 • بهینه نمودن تگ های سایت
 • تحقیق کلمات کلیدی
 • اتصال سایت به ابزارهای گوگل
 • بهبود سرعت بارگذاری
 • بهینه سازی تصاویر
 • تولید محتوای سئو شده و حرفه ای
 • به روز رسانی مداوم سایت
 • ردیابی کلمات کلیدی در گوگل
 • ایجاد نقشه سایت و معرفی به گوگل
 • لینک سازی داخلی (حرفه ای)
 • تبلیغات در سایت های آگهی
 • فعالیت در شبکه های اجتماعی
 • تغییر آدرس های سایت به https
 • ایجاد نقشه سایت و معرفی به گوگل
 • ایجاد پروفایل شبکه های اجتماعی
 • بهینه سازی کرال باجت
 • تشخیص و حذف لینکهای اسپم
 • بهینه سازی Robots.txt
 • نقشه راه سئو
 • طراحی تصاویر گرافیکی زیبا
 • اعمال ویرایش های لازم برای ارتقای سایت
 • بیزینس پلن حرفه ای
15,900,000 تومان
پکیج نقره ای (یک ساله)
سالانه سئو
 • افزایش ترافیک واقعی سایت
 • بهبود رتبه کلمات کلیدی
 • گرفتن کلیک و ایمپرشن
 • افزایش رتبه کلمات هدف در صفحات گوگل
 • گزارشات تحلیلی ماهانه
 • گزارشات جایگاه کلمه کلیدی
 • پشتیبانی حرفه‌ای 24 ساعته
 • نصب افزونه های سئو
 • بهینه نمودن تگ های سایت
 • تحقیق کلمات کلیدی
 • اتصال سایت به ابزارهای گوگل
 • بهبود سرعت بارگذاری
 • بهینه سازی تصاویر
 • تولید محتوای سئو شده و حرفه ای
 • به روز رسانی مداوم سایت
 • ردیابی کلمات کلیدی در گوگل
 • ایجاد نقشه سایت و معرفی به گوگل
 • لینک سازی داخلی (حرفه ای)
 • تبلیغات در سایت های آگهی
 • فعالیت در شبکه های اجتماعی
 • تغییر آدرس های سایت به https
 • ایجاد نقشه سایت و معرفی به گوگل
 • ایجاد پروفایل شبکه های اجتماعی
 • بهینه سازی کرال باجت
 • تشخیص و حذف لینکهای اسپم
 • بهینه سازی Robots.txt
 • نقشه راه سئو
 • بیزینس پلن حرفه ای
 • طراحی تصاویر گرافیکی زیبا
 • اعمال ویرایش های لازم برای ارتقای سایت
19,900,000 تومان
پکیج طلایی (یک ساله)
سالانه سئو
 • افزایش ترافیک واقعی سایت
 • بهبود رتبه کلمات کلیدی
 • گرفتن کلیک و ایمپرشن
 • افزایش رتبه کلمات هدف در صفحات گوگل
 • گزارشات تحلیلی ماهانه
 • گزارشات جایگاه کلمه کلیدی
 • پشتیبانی حرفه‌ای 24 ساعته
 • نصب افزونه های سئو
 • بهینه نمودن تگ های سایت
 • تحقیق کلمات کلیدی
 • اتصال سایت به ابزارهای گوگل
 • بهبود سرعت بارگذاری
 • بهینه سازی تصاویر
 • تولید محتوای سئو شده و حرفه ای
 • به روز رسانی مداوم سایت
 • ردیابی کلمات کلیدی در گوگل
 • ایجاد نقشه سایت و معرفی به گوگل
 • لینک سازی داخلی (حرفه ای)
 • تبلیغات در سایت های آگهی
 • فعالیت در شبکه های اجتماعی
 • طراحی تصاویر گرافیکی زیبا
 • ایجاد پروفایل شبکه های اجتماعی
 • اعمال ویرایش های لازم برای ارتقای سایت
 • بهینه سازی کرال باجت
 • تشخیص و حذف لینکهای اسپم
 • بهینه سازی Robots.txt
 • نقشه راه سئو
 • بیزینس پلن حرفه ای
 • تغییر آدرس های سایت به https
 • ایجاد نقشه سایت و معرفی به گوگل

سوالات متداول پکیج های سئو پارسی کد

سوال مد نظر خود را پیدا کنید.

مدت زمانی که طول می کشد تا به صفحه اول گوگل برسید بسته به عوامل مختلفی مانند رقابت، سختی کلمات کلیدی و اعتبار وب سایت می تواند متفاوت باشد. ممکن است از چند هفته تا چند ماه یا حتی سال ها طول بکشد تا یک وب سایت جدید در صفحه اول گوگل قرار گیرد.

بهینه سازی پروژه سئو برای کدنویسی وب بسیار مهم است زیرا موتورهای جستجو مانند گوگل از الگوریتم های پیچیده برای تعیین ارتباط و کیفیت یک وب سایت استفاده می کنند. با بهینه سازی کدنویسی وب سایت خود، می توانید سرعت، دسترسی و تجربه کاربری کلی آن را بهبود بخشید، که می تواند به بهبود رتبه بندی آن در موتورهای جستجو کمک کند.

پکیج مشاوره سئو سایت پارسی کد سرویسی است که مشاوره و راهنمایی شخصی در مورد بهبود سئوی وب سایت ارائه می دهد. این بسته شامل تجزیه و تحلیل جامع عملکرد سئوی فعلی وب سایت، تحقیق هدفمند کلمات کلیدی، بهینه سازی در صفحه و یک برنامه اقدام سفارشی برای بهبود رتبه بندی موتورهای جستجو است.

هزینه پکیج مشاوره سئو سایت پارسی کد بسته به نیازها و اهداف خاص مشتری متفاوت است. برای دریافت قیمت بهتر است پکیج های سئو را مشاهده کنید.

در حالی که چندین روش وجود دارد که می توان از آنها برای بهبود سریع رتبه بندی یک وب سایت در موتورهای جستجو استفاده کرد.

روش های مختلفی وجود دارد که می توان از آنها برای بهبود سریع رتبه بندی یک وب سایت در موتورهای جستجو استفاده کرد، مانند ایجاد محتوای با کیفیت، بهینه سازی عناصر در صفحه و ایجاد بک لینک با کیفیت بالا. با این حال، اجرای این روش ها به زمان و تلاش نیاز دارد و نمی توان عجله کرد. بهترین کار این است که روی ایجاد یک پایه سئو محکم که بتواند در برابر تغییرات در جستجو مقاومت کند، تمرکز کنید. سئو سایت خود را به پارسی کد بسپارید.

پکیج های سئو برای وبسایت های کوچک

 • بهینه سازی محتوا
 • ایجاد بک لینک های باکیفیت
 • بهبود سرعت وبسایت
 • تحلیل کلمات کلیدی
 • بهینه سازی تصاویر
 • ارائه گزارشات تحلیلی

پکیج های سئو برای شرکت های بزرگ

 • تحلیل رقبا و بازار
 • بهینه سازی ساختار وبسایت
 • استراتژی بک لینک سازی
 • بهینه سازی محتوای وبسایت
 • ایجاد محتوای خبری و مقالات
 • مانیتورینگ و بهبود مستمر

پکیج های سئو برای فروشگاه های آنلاین

 • بهینه سازی محصولات و صفحات محصول
 • بهبود سرعت بارگذاری صفحات
 • استراتژی بازاریابی محتوایی
 • بهینه سازی برای جستجوهای محلی
 • بهینه سازی تجربه کاربری
 • ارائه گزارشات ترافیک و فروش

پکیج های سئو برای وبسایت های خبری

 • بهینه سازی محتوا برای جستجوهای خبری
 • استراتژی اخبار جذاب و جدید
 • بهبود سرعت وبسایت برای بارگذاری سریع اخبار
 • تحلیل کلمات کلیدی مرتبط با اخبار
 • بهینه سازی تصاویر و ویدئوها
 • ارائه گزارشات ترافیک و بازدیدها

پکیج های سئو برای وبسایت های محلی

 • بهینه سازی محتوا برای جستجوهای محلی
 • بهبود رتبه بندی در نتایج جستجوی محلی
 • استراتژی بازاریابی محتوای محلی
 • بهینه سازی تصاویر و اطلاعات تماس
 • ایجاد صفحات مخصوص محلی
 • ارائه گزارشات ترافیک و بازدیدها
کلمه کلیدی: ده تا از متفاوت ترین هتل های ایران
 • رتبه: صفحه 1 گوگل
مشاهده
کلمه کلیدی: بهترین زمان برای رزرو پرواز خارجی
 • رتبه: صفحه 1 گوگل
مشاهده
کلمه کلیدی: چگونه سایت موسیقی بسازیم
 • رتبه: صفحه 1 گوگل
مشاهده